Växlingskontor i händerna på Ekobrottsmyndigheten

 

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner.

Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egenskap av företrädare för det stockholmsbaserade växlingskontoret Tavex, uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från moderbolaget Tavid på nästan 400 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade.

 – Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Genom åsidosättandet av dessa stora belopp har det inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan.

 

Handfasta råd hur du undviker du att bli lurad

Investeringsbedrägerier drabbar både godtrogna och pengakära personer inom alla samhällsskikten. Finansinspektionen går nu ut med information om hur man ska undvika att bli lurad. Detta enligt nedanstående.

Personer som ägnar sig åt investeringsbedrägerier gör allt för att ge intrycket av att vara seriösa. De hänvisar till allt från falska webbplatser till påhittade börser för att vilseleda. Att upptäcka ett bedrägeri är svårt, men om du ser till att ha ett kritiskt förhållningssätt och följer våra råd kan du undvika de värsta fällorna.

Försäljarna är ofta pålästa, uthålliga och väldigt påstridiga. Det förekommer att före detta anställda från finansbranschen - med lång erfarenhet från finansmarknaden – är delaktiga. Det är personer som vet hur man övertygar kunder att investera.

Tyvärr kan det som till en början låter fantastiskt i själva verket vara ett bedrägeri som slutar med att du förlorar allt du investerat. Det kan handla om flera hundra tusen kronor. Att vara med om någonting sådant är en smärtsam erfarenhet som kan leda till stor förtvivlan och skam för den som har drabbats.

Att upptäcka ett bedrägeri är svårt men det finns varningssignaler. Om du är uppmärksam på dem kan du slippa de vanligaste fallgroparna:

· Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, så är det nog så. Tänk efter och fråga dig själv varför just du har blivit kontaktad med ett sådant bra erbjudande.

· Seriösa företag erbjuder sällan finansiella investeringar över telefon, särskilt inte på kvällar. Var skeptisk mot försäljare som ringer kvällstid och försöker sälja investeringar. Be att få se allt skriftligt!

· Se till att du förstår vad du investerar i. Finansmarknaden är komplex och består av många komplicerade produkter. Avstå från att investera om du inte begriper vad det handlar om.

· Kontrollera att företaget har tillstånd för sin verksamhet och att det inte finns med på FI:s varningslista. För de flesta finansiella verksamheter krävs tillstånd från FI. Har företaget som kontaktar dig inget tillstånd ska du inte heller göra affärer med det.

· Misstänker du att något inte står rätt till så kontakta FI och gör en polisanmälan. Låt oss få veta vad som har hänt. Då kan vi hjälpa genom att varna andra.

 

Miljonskulder hos djurambulansägare

 

Det snabbväxande Höganäsföretaget Djurambulansen i Skåne AB har miljonskulder hos Kronofogden. Bakom sig har bolaget flera konkurser. En stor del av intäkterna kommer från Skånepolisen.

Skatteverket har haft ögon på företaget sedan mitten av 2000-talet. Nu har tidningen Sydsvenskan också granskat bolaget.

De senaste två åren har bolaget omsatt runt sex miljoner kronor. Bolaget har gentemot sina uppdragsgivare skrivit på att det fullgjort sina åtaganden gällande skatter och arbetsgivaravgifter. Tidningens granskning visar dock på att Djurambulansens gång på gång slarvat med inbetalningar. Sedan januari 2012 har skulderna som restförts hos Kronofogden varierat mellan 24 000 kronor och över en miljon kronor.

Bolagets ägare, Mikael Gustavsson, svarar tidningen att de uteblivna betalningarna berott på systemfel.

– Vi har bytt revisor och vi har bytt på ekonomiavdelningen. Det blir inte så här fler gånger, säger han till tidningen.

När Djurambulansen startades drev Mikael Gustavsson redan företagen Byggpoolen i Skåne AB och PB Konsultpoolen AB tillsammans med sin sambo. Detta enligt Sydsvenskan.

Företagens hyrde ut arbetskraft från Polen. Båda företagen försattes i konkurs, PB Konsultpoolen 2007 och Byggpoolen i Skåne 2009. Konkurserna skedde efter att Skatteverket kommit fram till att de inte betalt arbetsgivaravgifter. Enligt Skatteverket saknades sammanlagt mer än fem miljoner kronor.

Vidare skriver tidningen att parallellt med Skatteverkets granskning bedrev Ekobrottsmyndigheten en brottsutredning. Den slutade med att Mikael Gustavsson åtalades.

Våren 2013, några månader innan polisen tecknade sitt avtal med Djurambulansen, dömdes Mikael Gustavsson för bokföringsbrott. Vid rättegången erkände han att han ett år inte upprättat någon årsredovisning och ett annat år upprättat årsredovisningen för sent.

– Att bokföringen kom in för sent är inget jag försvarar. Men det händer många företagare, säger han.

Foto: Djurambulansen i Skåne AB

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26