Kriminella allt skickligare

Kriminella är snabbare på att upptäcka nya affärs- och brottsmöjligheter, att identifiera svagheter i lagstiftning och att utnyttja brister i kontrollrutiner hos myndigheter. Det är några av slutsatserna i polisens färska lägesbild.

Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder. En viktig slutsats i år är att kriminella aktörer är mer sofistikerade. Det handlar om att kriminella aktörer kan köpa eller hyra en kompetens eller ett utförande som krävs i ett brottsupplägg, så kallade crime-as-a-service. Lägesbilden ger exempel på att fler kriminella av de skälen kan begå avancerade brott såsom tekniska brottsupplägg, genomförande av IT-attacker och komplicerade ekonomiska brottsupplägg. Specialister används för att utföra specifika brottsupplägg.

Vidare använder kriminella sig allt oftare av företag för att begå brott mot staten, andra företag och enskilda personer. Kriminella påverkar företag och banker i olovligt syfte, de deltar i offentliga upphandlingar, de använder sig av intyg från exempelvis mäklare och banktjänstemän för att begå brott. Den här utvecklingen har medfört en växande marknad för oseriös bolagsförmedling. Den ökade digitaliseringen av tjänster hos myndigheter, företag och banker har också möjliggjort nya brottsupplägg, i synnerhet mot utbetalande myndigheter.

I de särskilt utsatta områdena finns kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket kan bidra till rekrytering och finansiering av terrorism. Ett stort problem som flera av myndigheterna brottas med i de särskilt utsatta områdena är våld, hot och annan otillåten påverkan när representanter från myndigheterna ska utföra kontroller eller vid annan myndighetsutövning.

 

 

Tillslag mot illegal tobaksfabrik

Ekobrottsmyndigheten har avslöjat en illegal tobaksfabrik som omsatt miljonbelopp. Asylsökande tros ha arbetat i fabriken. Ärendet har kopplingar till Göteborg, Uddevalla och Linköping.

Tillslaget har skett i samverkan med polisen, tullverket och Skatteverket.

– Det här rör sig om en organiserad produktion och försäljning av i vart fall åtta ton punktskattepliktig röktobak utan att tobaksskatt eller moms redovisats. Den punktskatt som skulle ha redovisats uppgår till 1,8 miljoner kronor per ton. I brottsupplägget har man efter produktion gått vidare via ett omfattande nät av distributionskanaler, berättar kammaråklagare Anders Berndtsson-Sandell.

Tillslaget gäller ett 20-tal tobakshandlare, ett par grossister samt mot fabriken där tobaken tillverkats. Fem personer sitter anhållna i nuläget. Nio personer är misstänkta. Förutom de två huvudmännen har två asylsökande anhållits som tros ha arbetat i fabriken med tobakstillverkningen.

Vidare uppges i ett pressmeddelande att huvudmännen såväl som de som arbetat fabriken misstänks samtliga för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Återförsäljare och grossister misstänks samtliga för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.

tillslag tobak 1

Bilden har ingen koppling till det aktuella tillslaget.

 

Spioneri hot mot upphandlingar

 

Andra länder försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande genom att starta företag och sälja tjänster till myndigheter, varnar Säkerhetspolisen i sin årsbok, publicerad i mars.

Säpo har uppgett för Sverige Radios Ekoredaktion att de har konkreta exempel på detta, men inte vill ange dem på grund av sekretess. Samtidigt skriver Säpo till Ekot att det kan röra upphandlingar av exempelvis IT-drift, bevakning eller lokalvård på svenska myndigheter i syfte att spionera och ibland påverka myndigheterna.

Enligt Säpo är myndigheternas kontroller av de företag man upphandlar tjänster från bristfälliga.

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, anser att det är dags att ta hoten på allvar samt att det behövs mer samarbete och en bättre överblick.

Vi måste ta ett grepp om hoten här, säger han bland annat till Ekot

Säpo uppger vidare att det alltid är den upphandlande myndigheten som har det yttersta ansvaret för att säkerhetsskyddet. Ansvaret går inte att avtala bort, står det i rapporten.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26