Miljonskulder hos djurambulansägare

 

Det snabbväxande Höganäsföretaget Djurambulansen i Skåne AB har miljonskulder hos Kronofogden. Bakom sig har bolaget flera konkurser. En stor del av intäkterna kommer från Skånepolisen.

Skatteverket har haft ögon på företaget sedan mitten av 2000-talet. Nu har tidningen Sydsvenskan också granskat bolaget.

De senaste två åren har bolaget omsatt runt sex miljoner kronor. Bolaget har gentemot sina uppdragsgivare skrivit på att det fullgjort sina åtaganden gällande skatter och arbetsgivaravgifter. Tidningens granskning visar dock på att Djurambulansens gång på gång slarvat med inbetalningar. Sedan januari 2012 har skulderna som restförts hos Kronofogden varierat mellan 24 000 kronor och över en miljon kronor.

Bolagets ägare, Mikael Gustavsson, svarar tidningen att de uteblivna betalningarna berott på systemfel.

– Vi har bytt revisor och vi har bytt på ekonomiavdelningen. Det blir inte så här fler gånger, säger han till tidningen.

När Djurambulansen startades drev Mikael Gustavsson redan företagen Byggpoolen i Skåne AB och PB Konsultpoolen AB tillsammans med sin sambo. Detta enligt Sydsvenskan.

Företagens hyrde ut arbetskraft från Polen. Båda företagen försattes i konkurs, PB Konsultpoolen 2007 och Byggpoolen i Skåne 2009. Konkurserna skedde efter att Skatteverket kommit fram till att de inte betalt arbetsgivaravgifter. Enligt Skatteverket saknades sammanlagt mer än fem miljoner kronor.

Vidare skriver tidningen att parallellt med Skatteverkets granskning bedrev Ekobrottsmyndigheten en brottsutredning. Den slutade med att Mikael Gustavsson åtalades.

Våren 2013, några månader innan polisen tecknade sitt avtal med Djurambulansen, dömdes Mikael Gustavsson för bokföringsbrott. Vid rättegången erkände han att han ett år inte upprättat någon årsredovisning och ett annat år upprättat årsredovisningen för sent.

– Att bokföringen kom in för sent är inget jag försvarar. Men det händer många företagare, säger han.

Foto: Djurambulansen i Skåne AB

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26