Mycket rättsröta i städbranschen

 

Skattefusket har nått stora nivåer i städbranschen. En färsk rapport som Skatteverket gjort pekar på att hälften av de granskade företagen fuskat, bland annat svarta löner.

Skatteverket har specialgranskat ett femtiotal städföretag. Fokus har legat på lönekostnader i förhållande till omsättning, samt misstänkt människohandel.

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet i ett pressmeddelande.

En ny variant av falska kontrolluppgifter har identifierats. Företag har sysselsatt svart arbetskraft men betalat och redovisat skatt för andra, färre personer än de som verkligen utfört städuppdragen. Därigenom har företagen fått en vit fasad att visa upp.

– Ett annat exempel är kedjekonkurser, där man låter företaget gå i konkurs med obetalda skatteskulder, för att direkt starta ett nytt med snarlikt namn. Kunderna märker ofta ingenting utan tror att de anlitar samma företag år efter år, säger Pia Bergman.

Andra upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt att bidrag från Arbetsförmedlingen inte bokförs.

– Konkurrensen i branschen är knivvass. Skatteverket kommer att fortsätta granska städföretag och vi skulle ha hjälp av mer stöd i lagstiftningen, exempelvis om arbetsgivaravgifter redovisades per individ varje månad. Det är också viktigt att de som köper tjänsterna tar ansvar och kontrollerar sina leverantörer, säger Pia Bergman

Bara svartarbetet inom städbranschen beräknas uppgå till två miljarder årligen.

”Smart” skatteupplägg – två åtalas för grovt skattebrott

 

Två män har åtalats för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. De två ska ha ägnat sig åt omfattande momsfiffel genom EU-handel med motorcyklar, uppger Ekobrottsmyndigheten.

Åtalet är väckt i Borås tingsrätt.

Männen ska ha köpt in motorfordon från handlare i Europa och sålt dem vidare via nätbutik i Sverige. Brottsupplägget går ut på att fordonen säljs mellan olika företag och för att undanhålla momsen från staten, uppger Ekobrottsmyndigheten.   

I upplägget har skenfakturor, estniska bolag och bulvaner använts. Bulvaner används i ekobrottssammanhang för att dölja de personer som egentligen står bakom ett företag.

Kunderna i Sverige har betalat moms - pengar som misstänks ha förts ut ur landet istället för att tillfalla staten. Genom skattefusket har företaget kunnat sälja under marknadspris vilket snedvridit konkurrensen i förhållande till seriösa fordonshandlare, enligt åklagaren.

– Den här sortens brott är svårutredda men med god samverkan mellan Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten så har vi i utredningen kunnat kartlägga nätet av bolag och konton, samt spåra de vi påstår ligger bakom brottsligheten, säger Daniel Larson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Den ena mannen ska enligt åklagaren även försökt få ut miljöbilspremier för bilar som aldrig funnits. Försöket avslöjades när en tjänsteman på Transportstyrelsen uppmärksammade detaljer som inte stämde i de intyg som hade skickats in.

– Hade bedrägerierna lyckats hade Transportstyrelsen betalat ut en miljon kronor i premier. Det är särskilt allvarligt med bedrägerier mot statliga subventioner som ska främja samhällsnyttiga ändamål, säger Daniel Larson.

 

Flera anhållna efter momsfusk vid bilimport

 

Ekobrottsmyndigheten har gjort ett stort tillslag i Skåneregionen. Flera personer har hämtats in och husrannsakningar har skett på ett flertal platser.

De misstänkta ska via ett tiotal svenska företag ha importerat bilar för 42 miljoner kronor från andra EU-länder utan att betala moms motsvarande 10,5 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande uppger Ekobrottsmyndigheten att personerna som idag har hämtats in till förhör misstänks för att ha importerat bilar till Sverige momsfritt från annat EU-land genom att använda svenska företag och deras VAT-nummer. Bilarna har sedan sålts till svenska köpare utan att företagen redovisat någon utgående moms. Misstankarna om grova skattebrott avser i dessa företag oredovisad utgående moms. Även grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll (grova brott) i dessa företag kan misstänkas.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26