Växlingskontor i händerna på Ekobrottsmyndigheten

 

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner.

Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egenskap av företrädare för det stockholmsbaserade växlingskontoret Tavex, uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från moderbolaget Tavid på nästan 400 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade.

 – Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Genom åsidosättandet av dessa stora belopp har det inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26