Lånekarusell drabbar hundratals målsägare

 

70 miljoner kronor. Så mycket har en 52-årig Uppsalabo genom raffinerade lånekaruseller bedragit minst 193 målsägare. Enligt utslaget från ett av tvistemålen ska han betala 33 miljoner kronor i skadestånd till ett bolag där han varit anställd som kapitalförvaltare.

Målet är så omfattande att polisen ännu inte lyckats skaffa sig en total överblick när den 52-årige mannen åtalades för ett år sedan. Våren 2013 fick Ekobrottsmyndigheten information om lånekarusellen. Uppsala Nya Tidning, UNT uppger att polisen hade då en lista på 137 drabbade. Sedan dess har allt fler långivare hört av sig och idag finns 193 målsägare i tingsrättens handlingar.

Vidare skriver tidningen att åtalet gäller grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Åklagaren hävdar att det handlar om ett slags pyramidspel där pengar från sentillkomna långivare har använts för att återbetala långivare som gått med i ett tidigare skede.

Flera långivare har på egen hand försökt få tillbaka sina pengar genom tingsrätten och det finns en mängd mål mot 52-åringen som gäller skadestånd, fordringar och återvinning. I flera fall har han ingått förlikning med löften att han ska återbetala miljonbelopp.

Lånekarusellen inbegriper följande:

– att den garanterade avkastningen på inlånat kapital översteg 20 procent.

– att det inlånade kapitalet inte var utsatt för någon placeringsrisk.

– att kapitalet alltid var tillgängligt för långivaren inom ett antal dagar.

Advokat Mats Österholm som biträtt några av långivarna konstaterar att 52-åringens verksamhet har fått förödande följder:

– Jag har suttit i telefon i timmar med drabbade. Människor har ringt och gråtit, en del har satsat barnens hela sparkapital, andra har belånat sina hus upp till taknocken och tvingats flytta, säger han till UNT.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26