Strategisk informationsinhämtning

Det finns mängder av exempel på hur det kan gå snett vid val av fel affärspartner inom offentlig upphandling och privat näring. I dagens turbulenta och komplexa värld kan ett välgrundat beslutsfattande vara skillnaden mellan framgång eller misslyckande, vinst eller förlust. Dessutom kan felaktiga beslut skada det egna varumärket.

Att förstå ett företags svagheter och sårbarheter är den första kritiska komponenten när du gör affärer med dem. Du bör även ha en uppfattning om deras bakgrund och även deras underleverantörers bakgrund.

Vår informationsinhämtning blandar de bästa metoderna i flera analytiska discipliner för att kunna ge en komplett bild av era affärspartners. I praktiken handlar det om att hämta in, bearbeta och delge våra uppdragsgivare information vederhäftigt och objektivt i lättlästa rapporter. Du får pålitliga svar som gör det lättare för dig att fatta smarta beslut.

Vi använder ett nätverk av öppna källor tillsammans med intelligent researcharbete för att förse våra kunder med strategiska och operativa insikter som hjälper dem att identifiera risker eller göra lönsamma affärsbeslut.

IBM i2 Analyst’s Notebook
Nyckeln är strategisk informationsinhämtning kombinerat med avancerade analysmetoder. Mycket av utredningsarbetet sker med hjälp av databasverktyg, Excel-ark eller ibland papper och penna. Ofta är det dock en kombination av research och visualiseringsverktyget IBM i2 Analyst’s Notebook för att upptäcka och belysa samband. Programmet är det mest spridda verktyget bland brottsutredare och underrättelseanalytiker över hela världen. 

Exempel på hur vår säkerhetstjänst används för att granska företag eller personer:

  • När du ska upphandla en ny leverantör
  • När du ska anställa nyckelpersoner
  • När du ska förvärva ett bolag
  • När du ska sälja en fastighet
  • När du ska utreda visselblåsartips
  • När du ska utreda ekonomiska oegentligheter
  • När du vill ha information om konkurrenten

Det finns många skäl till att personer eller verksamheter behöver granskas. Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut lämplig strategi.

Se video om IBM i2 Analyst’s Notebook:

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26