Dunkel postbox ett tillhåll för grovt kriminella

 

Postbox 2113 i Helsingborg döljer sannolikt en av de större brottshärvorna i landet gällande förfalskade årsredovisningar. I praktiken handlar det om luftslott av olika bolag och därtill miljontals kronor i uppblåsta omsättningssiffror för att bluffa till sig banklån och leverantörskrediter.

Det här reportaget har för enkelhetens skull enbart granskat bokslutsåret 2016. Och därtill endast lagt vikt på de bolag som bevisligen döljer förfalskade bokslut. Det vill säga tio företag som i en komplex och svåröverblickad nätverksstruktur direkt eller indirekt via sina företrädare är kopplade till box 2113.

Faktum är att bara under 2016 låg 109 miljoner kronor i potten för att möjliggöra bedrägerierna. Vilken roll pengarna hade och inte minst hur bedrägerierna gick till återkommer vi strax om. Det är nämligen enkelt att starta ett bolag och förfalska boksluten eftersom det knappt finns någon kontroll på bolagsverket.

I dag (december 2018) är 29 förtag registrerade på postadress box 2113 med gatuadress Carl Krooks gata 30 i Helsingborg. Boxen återfinns inne i en mindre ICA-butik som för räkning Postnord tillhandahåller postboxar för företag.

 

 Postbox 2113 döljs i en Icabutik i Helsingborg

 

Genomgående för bolagen i box 2113 är att dess företrädare består av målvakter och andra med mer eller mindre grovt kriminellt förflutet. Några av dessa är också skrivna utomlands. De få företrädarna som har varit nåbara och intervjuade nekar blankt till inblandning i ekonomiska oegentligheter, utan hänvisar till att de har varit ovetande. Eller att de hotats och därför tvingats att medverka i bedrägerierna.

TIO IDENTIFIERADE BOLAG MED KOPPLING TILL FÖRFALSKADE BOKSLUT
Här beskrivs variant 1 av årsredovisningarna i de tio bolagen, samt varje rättelse.

Och så här ser rättelsen ut i stort sett i alla bolagen:

 

Brottsupplägget med förfalskade bokslut är enkelt men ändå sofistikerat, beroende på att de är svåröverskådliga. Kortfattat handlar det om att bolaget skickar en första variant av sin årsredovisning till Bolagsverket. Både omsättning och resultat är påhittade men uppvisar trovärdiga och förtroendefulla siffror för att inte väcka misstankar. I princip går det att skriva vad som helst. Det brottsliga startskottet väcks till liv när bokslutet är officiellt. Då är bolagets kreditbetyg på topp och det är fritt fram att beställa varor på kredit och att bluffa till sig banklån. Eftersom det tar ett tag innan betalningsförelägganden börjar dyka upp så hinner de jobba på ganska länge innan någonting händer. När det väl upptäckts är de redan långt borta eller så har bolaget försatts i konkurs.

Nästa steg är variant två av årsredovisningen. Den skickas in nästan ett år senare i form av rättelse till Bolagsverket. Rättelsen i uppvisar nu noll i omsättning och resultat. Därtill en krystad förklaring till att det blivit fel. Ganska smart, på så sätt kringgår man olagligheten i den påhittade varianten – åtminstone går det att försvara sig. Det förekommer också att varianterna blandas om och börjar med usla bokslutssiffror för att sluta med ansenligt upphaussade siffror. Oavsett variant är syftet att brott ska begås. En annan viktig brasklapp är att de fastställda och beskattningsbara inkomsterna i de flesta fall är noll kronor i bolagen.

Gällande bolaget Nakuru Consulting har en Daniel Lopez, 33 år, gjort ändringsanmälan till Bolagsverket. Ett bedrägerimönster som återspeglar sig i stort sett exakt i samma mönster i de andra nio bolagen, där han också har stått för underskrifterna. Daniel Lopez invandrade till Sverige i februari 2012. I dag utvandrad eller avregistrerad av annat skäl, enligt Skatteverket. Han har varit nolltaxerad tillbaka till åtminstone 2013. Gick in som suppleant i bolaget september 2017. Bedrägerihärvan genomsyras också av Hans Bergqvist, 76 år, från Furuvik. Tillsammans med bland annat hustrun Ingrid Bergqvist driver han företaget DPR Dataservice AB.

Flera källor pekar ut honom som hjärnan bakom oegentligheterna. Sant eller inte har inte gått att fastslå. Däremot har han tillhandahållit färdiga lagerbolag till de bolag som nu sysslar med förfalskade årsredovisningar.

Anmärkningsvärt är att han i Nakuru Consulting är registrerad som huvudman hos Bolagsverket. Det innebär att det är han som ytterst äger eller kontrollerar företaget. Han kommenterar uppgiften med att han under 2017 ombildat flera lagerbolag till aktiva bolag, men att nya ägare inte har anmält ändring av huvudman.

”På grund av en bug i lagen kan jag inte själv vare sig avregistrera mig eller anmäla ny korrekt huvudman. Därför står jag felaktigt som huvudman i bolaget”, svarar han i ett mejl till Granska.

DANIEL LOPEZ NÄTVERKSKOPPLINGAR

 

 

LARS NILSSON - STARK KOPPLING I NÄTVERKET
En annan framträdande person i nätverket box 2113 är Lars Nilsson, 53 år, skriven i Gantofta utanför Helsingborg, men med postadress i Karlskrona. Förekommer i belastningsregistret gällande en rad bokföringsbrott, skattebrott, förskingring samt förberedelse till bedrägeri som utmynnade i fängelsestraff. Den 8 november i år begärdes han i konkurs. Han har i form av ägande eller styrelseroll direkt anknytning till åtminstone sex av bolagen med koppling till förfalskade bokslut.

I en telefonintervju med Lars Nilsson säger han så här:
- Jag har blivit utnyttjad och har inte upprättat de här årsredovisningarna. Jag är misstänkt för de här årsredovisningarna och har varit på två förhör hos polisen. Då jag ännu inte ännu inte fått utskriften klar från polisen vill jag inte gå in djupare på det här.

När träffade du poliserna?
- Det är ingenting jag behöver förklara för dig!

Men på vilket sätt har du då haft koppling till bolagen?
- Jag har inte gjort de här årsredovisningarna. Det har jag förklarat tydligt och klart för dem. Och jag kommer gå vidare med min advokat. Man har till och med förfalskat mitt namn i årsredovisningarna. Jag har köpt bolagen men det är personer som nästan tvingat mig att köpa de här bolagen.

Hur tvingat dig?
- Det är en lång historia och det får du i så fall ta med eko (Ekobrottsmyndigheten). Jag kan inte ligga händelserna i förväg. Jag har inte ens tagit del av förhörsprotokollet som jag varit på två gånger. Det gjordes i slutet av augusti. Därför kan jag inte uttala mig. Om åklagaren kommer väcka åtal eller ej, det är en lång historia. Det här är en allvarlig grej, man har utnyttjat mitt namn, man har gjort årsredovisningarna och man har till och med förfalskat mitt namn. Jag har suttit i de här bolagen och sen har jag trädet ur. Det har varit en forma av målvaktsaffär för mig som jag har varit ovetande om.

Vilka bolag syftar du på?
- Det handlar om fem till sex bolag.

Jag ser att Candax är ett av bolagen!
- Candax? Har jag suttit med där. På vilket sätt då? Jag har aldrig varit i kontakt med Candax på något vis.

Enligt styrelseprotokollet daterat 2015-05-29 valdes du till ordförande och protokollförare. Protokollet är också undertecknat i ditt namn elektroniskt till Bolagsverket. Är det också förfalskat? Du hade också alla aktier i bolaget till juli 2015. Det finns uppenbarligen en koppling mellan dig och Candax?
- Det vet jag inte!

Vem kan vara hjärnan i den här konstellationen?
- Det är andra personer då ju som jag har haft kontakt med.

Är det något du kan hjälpa mig att sätta spår på?
- Inte just nu. Jag måste först ta del av rapporten från eko. Det är urkundsförfalskning, man har utnyttjat mitt namn så jag kommer gå vidare och kräva skadestånd på det här. Jag köpte RF Capital för många år sen. Sen träffade jag en kille och då frågade han mig om jag ville köpa fler bolag. Då avrådde jag det. Jag blev kontaktad senare och då hade dom en plan att jag skulle köpa bolag, träda in och träda ur. Det har varit en form av målvaktsaffär för mig. Det har funnits med en hotbild. Sen har dom upprättat dom här årsredovisningarna där det har varit förfalskningar. Så jag har ingenting med det här att göra.

Vad är hotet?
- Tänk dig själv att du blir kontaktad av en person som vill köpa ett bolag. Och sen får du frågan om du ska köpa fem bolag till. Nej, jag kanske inte vill göra det. Sen blir du kontaktad efter några månader igen. Säger att du ska köpa de här bolagen.

Kan man inte bara tacka nej?
Ja, det kan man göra: det är samma sak som om du driver en restaurang och att du ska teckna en försäkring i fem år och betala 20 000 kr i månaden. Annars kanske det inte går så bra för dig.

Har de här människorna ett våldskapital bakom sig?
Eko tagit med i rapporten att de här människorna är våldsamma. Jag fick en dålig bild av det här och mådde inte bra.

KOMMENTAR
Att bolag används som verktyg för brott är ett problem som bland annat Ekobrottsmyndigheten lyft fram under senare år.

Det spelar ingen roll om bolaget inte har någon verksamhet. Den som vill kan ändå få det att se ut som att omsättningen är hög och vinsten god. Detta genom att helt enkelt fabricera en till synes korrekt årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket, där den registreras efter några dagar.

Ingen kontrollerar siffrorna i företagens årsredovisningar är korrekta eller rimliga.

Bolagsverket säljer sedan vidare årsredovisningen till bland annat kreditvärderingsföretag, som utifrån den bedömer företagets ekonomi. Ett bra kreditbetyg är en signal till omgivningen: företaget är stabilt. Nu börjar inköpen av datorer, mobiltelefoner, bilar och det tas lån och så vidare. Många bedrägerier upptäcks först efter att bolaget gått i konkurs och konkursförvaltaren slår larm. Då kan skulderna vara stora och de ansvariga ha gått upp i rök.

Bolagsverket känner väl till problematiken. Från halvårsskiftet har Bolagsverket startat ny enhet för att motverka ekonomisk brottslighet. Den nya enheten ska ansvara för och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor och har anställt en ekobrottsspecialist. Tanken är att exempelvis samverka med Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Skatteverket.

Så här genomfördes reportaget
Samtliga rättelser av årsredovisningar för år 2016 begärdes ut från Bolagsverket. Rättelserna korskördes sedan med de bolag som direkt eller indirekt är kopplade box 2113 i Helsingborg.

För varje bolag, i det här fallet tio stycken, innebar det således två årsredovisningar som kunde jämföras. Eftersom varje rättelse även hänvisade till att man meddelade Skatteverket om felaktigheterna, så begärdes även resultaten ut från beskattningen i respektive bolag.

Sven Wettergrund
Journalist
070-657 23 26
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlem i Svenska Journalistförbundet
Presskort: 326 0307 6046

 

 

 

 

 

 

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26