visionOm Granska Norden AB

Granska Norden AB är ett privat säkerhetsföretag, med särskilt fokus på strategisk informationsinhämtning och avancerade analysmetoder i olika slags utredningar. Allt vårt säkerhetsarbete handlar om att göra det lättare för dig som kund att förutsäga det oväntade och undvika val av fel affärspartner.

Den här typen av säkerhetstjänst bokstavligt talat spränger gränserna för det näraliggande beslutsstödet business intelligence och arbetsprocessen due diligence.

Att granska företag eller personer är så mycket mer än en sedvanlig kreditkontroll. Det är den sammanvävda bilden som betyder något, inte vad man ser vid enskilda tillfällen. Själva nyckeln i allt utredningsarbete är att hitta förbindelser och knyta ihop händelser, som verkar vara tillfälligheter, till en helhet.

I Sverige är tjänsten - också kallad bakgrundskontroll - mycket liten men stark växande nisch. Vårt mål är att leverera säkerhetstjänster i absolut toppklass, det allra bästa.

Insamlingen av fakta och information sker i huvudsak genom öppna källor. Utredningar bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lägger stor vikt vid att utredningar uppfattas som korrekt av alla parter för att förebygga förtroendeskador både internt och externt.

Våra uppdragsgivare representerar ledande branscher inom privat näring och offentlig sektor i behov av speciell kompetens.

Referenser lämnas ut på begäran.  Kontakta oss här!

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26