Mycket rättsröta i städbranschen

 

Skattefusket har nått stora nivåer i städbranschen. En färsk rapport som Skatteverket gjort pekar på att hälften av de granskade företagen fuskat, bland annat svarta löner.

Skatteverket har specialgranskat ett femtiotal städföretag. Fokus har legat på lönekostnader i förhållande till omsättning, samt misstänkt människohandel.

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet i ett pressmeddelande.

En ny variant av falska kontrolluppgifter har identifierats. Företag har sysselsatt svart arbetskraft men betalat och redovisat skatt för andra, färre personer än de som verkligen utfört städuppdragen. Därigenom har företagen fått en vit fasad att visa upp.

– Ett annat exempel är kedjekonkurser, där man låter företaget gå i konkurs med obetalda skatteskulder, för att direkt starta ett nytt med snarlikt namn. Kunderna märker ofta ingenting utan tror att de anlitar samma företag år efter år, säger Pia Bergman.

Andra upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt att bidrag från Arbetsförmedlingen inte bokförs.

– Konkurrensen i branschen är knivvass. Skatteverket kommer att fortsätta granska städföretag och vi skulle ha hjälp av mer stöd i lagstiftningen, exempelvis om arbetsgivaravgifter redovisades per individ varje månad. Det är också viktigt att de som köper tjänsterna tar ansvar och kontrollerar sina leverantörer, säger Pia Bergman

Bara svartarbetet inom städbranschen beräknas uppgå till två miljarder årligen.

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26