Fallstudie från verkligheten

Bakom ett framgångsrikt företag med respektabel fasad kan det dölja sig en omfattande ekonomisk brottslighet. Det visar inte minst den utredning av ett byggföretag som vi på Granska genomförde för ett större bolag. Byggföretaget, vars affärsidé var att bygga luxuösa, arkitektritade villor och industrihallar på Västkusten, begärdes senare i konkurs. Två män och en kvinna med anknytning till byggföretaget dömdes till långa fängelsestraff.

Med hjälp av ett moderbolag, som ansvarade för fastighetsförvaltningen inom koncernen, kunde man dölja svarta löner, arrangerade lån i bolagssfären och inte minst att moderbolagets ekonomiansvarige, en medelålders man under falskt namn, var internationellt efterlyst av Ekobrottsmyndigheten för grova skattebedrägerier. Dessutom var han misstänkt för mord i Spanien. Lönen betalades ut till hans sambo för att han i ett bulvanliknande läge inte skulle synas utåt.

Det aktuella byggföretaget var en av två utvalda kandidater i en större urvalsprocess. Den i sin tur skulle utmynna i avtal med en byggentreprenör gällande ett stort antal villabyggen.

På mindre än en vecka kunde Granska i en rapport påvisa att det ena byggföretaget på sannolika grunder var på fallrepet på grund av sina inre oegentligheter. Åklagaren på Ekobrottskammaren i Göteborg gav ytterligare belägg för detta.

Byggföretaget hade en seriös sida att visa upp. De senaste åren hade bolagets omsättning vuxit kraftigt och antalet anställda hade fördubblats – vem kunde ana sprickan bakom fasaden.

Granskas utredningsmetod att hitta förbindelser, knyta ihop händelser och arbeta fram en sammanvävd bild gav ännu en gång resultat. För uppdragsgivaren var det en stor lättnad att få fram sanningen om att bolagssfären i sin rätta skepnad var en enda stor härva.

Kandidat nummer två då? Bolaget hade haft ekonomiska problem två år tillbaka. Denna utredning kunde visa att företaget hade vänt motgång till framgång på kort tid. Vid kontroll hos domstolar, fanns huvudägaren registrerad, men endast som målsägande i ett vittnesmål.

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26