Bulvanhärva bland torgstånd

Det är Helsingborgs Dagblad som har nystat upp svartarbete och andra missförhållanden på torghandeln i Helsingborg. Helsingborgs stad har nu skärpt regelverket kring handeln – men mycket återstår att göra.

För Sverige i stort är det här exemplet på bedrägerier kanske i minsta laget, men det intressanta är att det följer samma mönster som förslagna bedragare använder sig på riksnivå.

Det var i höstas 2013 som Helsingborgs Dagblad avslöjade bland annat svartarbete inom grönsakshandeln på torgen i Helsingborg.

I stadens riktlinjer står det att varje torghandlare endast får ha ett torgstånd. Men en person kunde via två egna bolag få tillgång till flera stånd, vilket strider mot reglerna.

Andra exempel, enligt tidningen, visar på hur en handlare har kunnat skaffa sig dubbelt så stor torgyta som tillåtet genom att köpa in sig i ytterligare ett företag som har torgavtal, men ingen verksamhet på platsen.

Helsingborgs Dagblad har också på senare tid fått flera tips om att det växer fram en kartell där några till synes olika grönsaksstånd styrs av samma personer.

– Står någon för ståndet och det är en annan som driver det är det svårare att komma tillrätta med. Det är svårt om man arbetar med bulvaner, som Magnus Lindskog som är jurist på stadens stadsbyggnadsförvaltning, till tidningen.

Det talas mycket om svarta löner och svarta varor. Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att man försöker följa upp men har inga sanktionsmöjligheter än att säga upp torghandlare. Men det är en utredning som pågår, uppger tidningen.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26