Ny lag sätter hårt mot hårt i penningtvätt

Från den första juli blev en ny lag om penningtvätt verklighet. Lagändringen ska göra det lättare att beslagta kriminellas pengar och förenkla polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. 

 

 – Den nya lagstiftningen är välkommen. Den ger oss inte bara bättre möjligheter att arbeta med kriminalitet som ger vinster i Sverige, utan ger också möjligheter att utveckla det internationella samarbetet, säger överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten.

I den nya lagen kriminaliseras också så kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv har begått. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras brottsvinster.

Per Wadhed, enhetschef på Rikskriminalpolisen, anser att lagen ger betydligt bättre förutsättningar än tidigare.

– Lagen blir ett användbart verktyg för alla inom polisen som kommer i kontakt med oförklarliga pengar eller penningtransaktioner. Nu får vi bättre förutsättningar att komma åt pengarna som är drivkraften i den organiserade brottsligheten, säger han.

Med lagens hjälp kan rättsväsendet nu förverka pengar och andra tillgångar, till exempel hus, bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet.

Penningtvätt har idag en given plats inom den organiserade brottsligheten. Penningtvätt är när pengar omvandlas från brottslig verksamhet genom olika transaktioner till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. För att dömas för penningtvättbrott krävs det att det kan styrkas att den aktuella egendomen kommer från brott eller brottslig verksamhet. Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier.

I den nya lagen kriminaliseras också så kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv har begått. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras brottsvinster.

Finansinspektionen har tidigare gått ut och varnat för att den virtuella valutan bitcoin öppnar för anonyma betalningar och kan utnyttjas för penningtvätt.

I januari i år förklarar justitieminister Beatrice Ask penningtvättens roll i en debattartikel i DN:

"Det som driver den grova organiserade brottsligheten är möjligheten att tjäna pengar. För att brottsvinsterna ska kunna användas krävs att de tvättas vita inom den legala ekonomin. Det sker ofta i uppbyggda företagsstrukturer. På så vis blir penningtvätten en del av den ekonomiska brottsligheten, som i sin tur blir en del av den organiserade brottsligheten. Innovativa penningtvättare är en förutsättning för att brott ska löna sig. Därför är det viktigt att komma åt just dem. För att göra det krävs en tydlig lagstiftning och kännbara straff för penningtvätt".

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26