Spioneri hot mot upphandlingar

 

Andra länder försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande genom att starta företag och sälja tjänster till myndigheter, varnar Säkerhetspolisen i sin årsbok, publicerad i mars.

Säpo har uppgett för Sverige Radios Ekoredaktion att de har konkreta exempel på detta, men inte vill ange dem på grund av sekretess. Samtidigt skriver Säpo till Ekot att det kan röra upphandlingar av exempelvis IT-drift, bevakning eller lokalvård på svenska myndigheter i syfte att spionera och ibland påverka myndigheterna.

Enligt Säpo är myndigheternas kontroller av de företag man upphandlar tjänster från bristfälliga.

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, anser att det är dags att ta hoten på allvar samt att det behövs mer samarbete och en bättre överblick.

Vi måste ta ett grepp om hoten här, säger han bland annat till Ekot

Säpo uppger vidare att det alltid är den upphandlande myndigheten som har det yttersta ansvaret för att säkerhetsskyddet. Ansvaret går inte att avtala bort, står det i rapporten.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26