Parallellvärld inom organiserad brottslighet

 

Svartarbete, välfärdsbrott och offentlig upphandling. Forskare vid Brå vill nu ha en ny strategi för att få stopp på den organiserade brottsligheten.

Svartarbete, blufföretag och bidragsbedrägerier är stora inkomstkällor för den organiserade brottsligheten. Domstolsprocesserna binder upp resurser under lång tid. Både kommuner, företag och allmänheten kan bidra till att upptäcka och stoppa brottsligheten i ett tidigt skede, skriver tre forskare vid Brottsförebyggande rådet, Brå, i en debattartikel i DN.

När brottsligheten tar sig organiserade former där många personer är inblandande med olika uppgifter, blir det särskilt svårt för polis och åklagare att bevisa var och ens delaktighet i den kriminella verksamheten.

Det behövs därför en förnyad strategi mot organiserad brottslighet. Denna gång med ett stort mått av brottsförebyggande inslag. Det är särskilt viktigt med hänsyn till de utmaningar samhället står inför, skriver de.

I skuggan av grupperingar och deras utmanande frammarsch sker en parallell utveckling inom organiserad brottslighet. I det tysta registreras eller förvärvas företag som används som brottsverktyg. Ett företag är nödvändigt för att kunna lura till sig de beloppsmässigt största stöden från Bidrags-Sverige i form av till exempel Länsstyrelsens lönegaranti, stöd från Arbetsförmedlingen och assistansersättning från Försäkringskassan. Det handlar om omfattande bidragsbedrägerier. Företag används också som front för bedrägerier, en brottslighet som kraftigt ökar i kriminalstatistiken.

Organiserat svartarbete kombineras mot olika ersättnings- och bidragssystem. En personlig assistent arbetar bara på pappret och använder i stället tiden till svartarbete. Den som är arbetslös kan arbeta svart, men för att kvalificera sig för a-kassa konstrueras en anställning med lön och arbetsgivaravgifter.

De tre forskarna är: Johanna Skinnari, Daniel Vesterhav, Lars Korsell.

Hela rapporten kan hämtas på, http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-07-08-administrativa-atgarder-mot-ekonomisk-och-organiserad-brottslighet.html

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26