Per Geijer

Det är inte lätt att vara fakturabedragare i dag. Sedan årsskiftet har Skatteverket dragit och tumskruven rejält. Under det första halvåret har 70 företag kontrollerats. Just nu pågår ett tiotal revisioner, enligt nättidningen Upphandling24. Dessutom har Skatteverket inlett ett samarbete med Svensk Handel. 

Det är Helsingborgs Dagblad som har nystat upp svartarbete och andra missförhållanden på torghandeln i Helsingborg. Helsingborgs stad har nu skärpt regelverket kring handeln – men mycket återstår att göra.

 

Assistansersättningen har blivit ett riskområde för bedrägerier. Senast fälldes 34 personer i Södertälje för grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan. Regeringen ser nu över ersättningssystemet. 


 – Bedrägerier mot assistansersättningen är svåra att utreda och inte sällan lönsamma. Forskning har visat att gärningspersoner kan tjäna miljonbelopp på den här sortens bedrägerier. Dessutom har det förekommit åtskilliga fall med vanvård, säger Johanna Skinnari, utredare på Brottsförebyggande, Brå som har detta som ett av sina forskningsområden.

Luddiga regler gör det svårt för myndigheterna att i detalj kontrollera hur ersättningen används – särskilt i de fall då brukarens anhöriga anställs som personliga assistenter, uppger Brå.

Brå understryker också vikten av samverkan mellan myndigheter för att motverka bedrägerier.

Det var i början av juni i år som 34 av 35 åtalade fälldes i det så kallade assistansmålet. Det handlade om grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan motsvarande 29 miljoner kronor.

Sedan år 2006 har ett assistansbolag i Södertälje anordnat assistans åt ett 20-tal brukare som lidit av svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar. De flesta tilltalade i målet har varit anställda som assistenter i bolaget med uppgifter att bistå brukarna

Bedrägerifusket har gått ut på att flertalet av de tilltalade i målet inte har utfört något assistansarbete alls eller arbetat mindre antal timmar än vad som redovisats eller arbetat på andra tider än vad som redovisats till Försäkringskassan.

De två huvudåtalade, som är ägare i assistansbolaget har fällts för ett stort antal grova bedrägerier, grova bidragsbrott och grova bokföringsbrott. En av dem har dessutom dömts för grov urkundsförfalskning, skriver Södertälje tingsrätt i ett pressmeddelande.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26