Spioneri hot mot upphandlingar

 

Andra länder försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande genom att starta företag och sälja tjänster till myndigheter, varnar Säkerhetspolisen i sin årsbok, publicerad i mars.

Säpo har uppgett för Sverige Radios Ekoredaktion att de har konkreta exempel på detta, men inte vill ange dem på grund av sekretess. Samtidigt skriver Säpo till Ekot att det kan röra upphandlingar av exempelvis IT-drift, bevakning eller lokalvård på svenska myndigheter i syfte att spionera och ibland påverka myndigheterna.

Enligt Säpo är myndigheternas kontroller av de företag man upphandlar tjänster från bristfälliga.

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, anser att det är dags att ta hoten på allvar samt att det behövs mer samarbete och en bättre överblick.

Vi måste ta ett grepp om hoten här, säger han bland annat till Ekot

Säpo uppger vidare att det alltid är den upphandlande myndigheten som har det yttersta ansvaret för att säkerhetsskyddet. Ansvaret går inte att avtala bort, står det i rapporten.

 

Tillslag i internationell momshärva

 

 

Ekobrottsmyndigheten har — i samarbete med ett flertal länder i Europa — slagit till mot ett kriminellt nätverk som tros ha svindlat till sig cirka 2,8 miljarder kronor i skatteintäkter.

Mer än 49 husrannsakningar och 27 vittnesförhör samt förhör med misstänkta har genomförts i sammanlagt 15 olika europeiska länder, däribland Sverige.

– Det handlar främst om momsbedrägerier rörande handel med elektronik mellan olika EU-länder. Att man antingen inte betalat in sin moms och/eller att man "momsar in" varor för att få tillbaka moms utan att staten får in de momspengar den ska ha, säger Carl Asterius, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten till Aftonbladet.

– Upplägget är en enda enorm röra och det är ju det som är själva poängen, för att göra det svårt som möjligt för myndigheterna att se i vilket land eller i vilket bolag momsen ska deklareras.

– Husrannsakningar genomfördes på några adresser i Stockholmsområdet och några personer hämtades in till förhör. Detta resulterade i mycket stor mängd information av olika slag som vi nu skall analysera för vidare överväganden hur vi går vidare.

Det samordnade tillslaget, som kallas Operation Vertigo 3, är en del av en storskalig utredning om organiserade momsbedrägerier.

Bild: Eurojust

 

Mycket rättsröta i städbranschen

 

Skattefusket har nått stora nivåer i städbranschen. En färsk rapport som Skatteverket gjort pekar på att hälften av de granskade företagen fuskat, bland annat svarta löner.

Skatteverket har specialgranskat ett femtiotal städföretag. Fokus har legat på lönekostnader i förhållande till omsättning, samt misstänkt människohandel.

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet i ett pressmeddelande.

En ny variant av falska kontrolluppgifter har identifierats. Företag har sysselsatt svart arbetskraft men betalat och redovisat skatt för andra, färre personer än de som verkligen utfört städuppdragen. Därigenom har företagen fått en vit fasad att visa upp.

– Ett annat exempel är kedjekonkurser, där man låter företaget gå i konkurs med obetalda skatteskulder, för att direkt starta ett nytt med snarlikt namn. Kunderna märker ofta ingenting utan tror att de anlitar samma företag år efter år, säger Pia Bergman.

Andra upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt att bidrag från Arbetsförmedlingen inte bokförs.

– Konkurrensen i branschen är knivvass. Skatteverket kommer att fortsätta granska städföretag och vi skulle ha hjälp av mer stöd i lagstiftningen, exempelvis om arbetsgivaravgifter redovisades per individ varje månad. Det är också viktigt att de som köper tjänsterna tar ansvar och kontrollerar sina leverantörer, säger Pia Bergman

Bara svartarbetet inom städbranschen beräknas uppgå till två miljarder årligen.

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26