Bedrägerihärva misstänks finansiera terror

 

Personer kopplade till våldsbejakande islamism lurar till sig miljoner från svenska staten i en internationell härva av momsbedrägerier.

Bakom avslöjandet står Sveriges Radio i ett samarbete medDanmarks Radiooch Jyllands-Posten.

Enligt Sveriges Radio handlar det om flera misstänkta terrorresenärer, uttalade sympatisörer till terrorgrupper, en tidigare misstänkt för terrorbrott, och personer som delar adress med tidigare terrordömda och IS-krigare.

Vidare påvisar avslöjandet att personerna momshärvan under fyra års tid lyckats lura Sverige på minst 90 miljoner i skatt och den danska staten på närmare 30 miljoner svenska kronor.

I Sverige har det framförallt handlat om företag som säljer mobiltelefoner. Genom en kedja av transaktioner lurar de staten på momsen.

Samma bolag, adresser, bulvaner och andra bolagsföreträdare återkommer i upprepade bedrägerier som kan kopplas ihop.

Hur mycket av pengarnasom kan ha gått till just terror är inte klarlagt. Men både i Sverige och i Danmark pekar myndigheter, bland annat Säkerhetspolisen, ut olika delar av bedrägerierna som misstänkt terrorfinansiering.

Också i Danmarkbeskrivs de som styr verksamheten som misstänkta terrorfinansiärer och framträdande extremister. En av de inblandade, som nu är död, sattes också upp på USA:s sanktionslista på grund av sina terrorkopplingar.

Trots att flera personer som är inblandade i härvan i dag har dömts för ekobrott, så kan momsbedrägerierna ofta fortsätta. Till exempel kan samma bulvaner återkomma under flera år.

 

Tillslag i internationell momshärva

 

 

Ekobrottsmyndigheten har — i samarbete med ett flertal länder i Europa — slagit till mot ett kriminellt nätverk som tros ha svindlat till sig cirka 2,8 miljarder kronor i skatteintäkter.

Mer än 49 husrannsakningar och 27 vittnesförhör samt förhör med misstänkta har genomförts i sammanlagt 15 olika europeiska länder, däribland Sverige.

– Det handlar främst om momsbedrägerier rörande handel med elektronik mellan olika EU-länder. Att man antingen inte betalat in sin moms och/eller att man "momsar in" varor för att få tillbaka moms utan att staten får in de momspengar den ska ha, säger Carl Asterius, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten till Aftonbladet.

– Upplägget är en enda enorm röra och det är ju det som är själva poängen, för att göra det svårt som möjligt för myndigheterna att se i vilket land eller i vilket bolag momsen ska deklareras.

– Husrannsakningar genomfördes på några adresser i Stockholmsområdet och några personer hämtades in till förhör. Detta resulterade i mycket stor mängd information av olika slag som vi nu skall analysera för vidare överväganden hur vi går vidare.

Det samordnade tillslaget, som kallas Operation Vertigo 3, är en del av en storskalig utredning om organiserade momsbedrägerier.

Bild: Eurojust

 

Mycket rättsröta i städbranschen

 

Skattefusket har nått stora nivåer i städbranschen. En färsk rapport som Skatteverket gjort pekar på att hälften av de granskade företagen fuskat, bland annat svarta löner.

Skatteverket har specialgranskat ett femtiotal städföretag. Fokus har legat på lönekostnader i förhållande till omsättning, samt misstänkt människohandel.

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet i ett pressmeddelande.

En ny variant av falska kontrolluppgifter har identifierats. Företag har sysselsatt svart arbetskraft men betalat och redovisat skatt för andra, färre personer än de som verkligen utfört städuppdragen. Därigenom har företagen fått en vit fasad att visa upp.

– Ett annat exempel är kedjekonkurser, där man låter företaget gå i konkurs med obetalda skatteskulder, för att direkt starta ett nytt med snarlikt namn. Kunderna märker ofta ingenting utan tror att de anlitar samma företag år efter år, säger Pia Bergman.

Andra upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt att bidrag från Arbetsförmedlingen inte bokförs.

– Konkurrensen i branschen är knivvass. Skatteverket kommer att fortsätta granska städföretag och vi skulle ha hjälp av mer stöd i lagstiftningen, exempelvis om arbetsgivaravgifter redovisades per individ varje månad. Det är också viktigt att de som köper tjänsterna tar ansvar och kontrollerar sina leverantörer, säger Pia Bergman

Bara svartarbetet inom städbranschen beräknas uppgå till två miljarder årligen.

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26