Kriminella allt skickligare

Kriminella är snabbare på att upptäcka nya affärs- och brottsmöjligheter, att identifiera svagheter i lagstiftning och att utnyttja brister i kontrollrutiner hos myndigheter. Det är några av slutsatserna i polisens färska lägesbild.

Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder. En viktig slutsats i år är att kriminella aktörer är mer sofistikerade. Det handlar om att kriminella aktörer kan köpa eller hyra en kompetens eller ett utförande som krävs i ett brottsupplägg, så kallade crime-as-a-service. Lägesbilden ger exempel på att fler kriminella av de skälen kan begå avancerade brott såsom tekniska brottsupplägg, genomförande av IT-attacker och komplicerade ekonomiska brottsupplägg. Specialister används för att utföra specifika brottsupplägg.

Vidare använder kriminella sig allt oftare av företag för att begå brott mot staten, andra företag och enskilda personer. Kriminella påverkar företag och banker i olovligt syfte, de deltar i offentliga upphandlingar, de använder sig av intyg från exempelvis mäklare och banktjänstemän för att begå brott. Den här utvecklingen har medfört en växande marknad för oseriös bolagsförmedling. Den ökade digitaliseringen av tjänster hos myndigheter, företag och banker har också möjliggjort nya brottsupplägg, i synnerhet mot utbetalande myndigheter.

I de särskilt utsatta områdena finns kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket kan bidra till rekrytering och finansiering av terrorism. Ett stort problem som flera av myndigheterna brottas med i de särskilt utsatta områdena är våld, hot och annan otillåten påverkan när representanter från myndigheterna ska utföra kontroller eller vid annan myndighetsutövning.

 

 

Bedrägerihärva misstänks finansiera terror

 

Personer kopplade till våldsbejakande islamism lurar till sig miljoner från svenska staten i en internationell härva av momsbedrägerier.

Bakom avslöjandet står Sveriges Radio i ett samarbete medDanmarks Radiooch Jyllands-Posten.

Enligt Sveriges Radio handlar det om flera misstänkta terrorresenärer, uttalade sympatisörer till terrorgrupper, en tidigare misstänkt för terrorbrott, och personer som delar adress med tidigare terrordömda och IS-krigare.

Vidare påvisar avslöjandet att personerna momshärvan under fyra års tid lyckats lura Sverige på minst 90 miljoner i skatt och den danska staten på närmare 30 miljoner svenska kronor.

I Sverige har det framförallt handlat om företag som säljer mobiltelefoner. Genom en kedja av transaktioner lurar de staten på momsen.

Samma bolag, adresser, bulvaner och andra bolagsföreträdare återkommer i upprepade bedrägerier som kan kopplas ihop.

Hur mycket av pengarnasom kan ha gått till just terror är inte klarlagt. Men både i Sverige och i Danmark pekar myndigheter, bland annat Säkerhetspolisen, ut olika delar av bedrägerierna som misstänkt terrorfinansiering.

Också i Danmarkbeskrivs de som styr verksamheten som misstänkta terrorfinansiärer och framträdande extremister. En av de inblandade, som nu är död, sattes också upp på USA:s sanktionslista på grund av sina terrorkopplingar.

Trots att flera personer som är inblandade i härvan i dag har dömts för ekobrott, så kan momsbedrägerierna ofta fortsätta. Till exempel kan samma bulvaner återkomma under flera år.

 

Tillslag mot illegal tobaksfabrik

Ekobrottsmyndigheten har avslöjat en illegal tobaksfabrik som omsatt miljonbelopp. Asylsökande tros ha arbetat i fabriken. Ärendet har kopplingar till Göteborg, Uddevalla och Linköping.

Tillslaget har skett i samverkan med polisen, tullverket och Skatteverket.

– Det här rör sig om en organiserad produktion och försäljning av i vart fall åtta ton punktskattepliktig röktobak utan att tobaksskatt eller moms redovisats. Den punktskatt som skulle ha redovisats uppgår till 1,8 miljoner kronor per ton. I brottsupplägget har man efter produktion gått vidare via ett omfattande nät av distributionskanaler, berättar kammaråklagare Anders Berndtsson-Sandell.

Tillslaget gäller ett 20-tal tobakshandlare, ett par grossister samt mot fabriken där tobaken tillverkats. Fem personer sitter anhållna i nuläget. Nio personer är misstänkta. Förutom de två huvudmännen har två asylsökande anhållits som tros ha arbetat i fabriken med tobakstillverkningen.

Vidare uppges i ett pressmeddelande att huvudmännen såväl som de som arbetat fabriken misstänks samtliga för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Återförsäljare och grossister misstänks samtliga för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.

tillslag tobak 1

Bilden har ingen koppling till det aktuella tillslaget.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26